My Aloha
Đăng ký chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2020 (Đoàn trường THPT An Lạc)
bắt đầu

22h05

19/06/2020

kết thúc

20h55

19/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
 • 1
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11A11
 • 2
  1 thí sinh tại Chi đoàn 12A3
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn 10A8
1 thí sinh đã thi
 • 1
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11A11
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
3

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: