My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  25 thí sinh tại Thư viên Trường
 • 2
  8 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 3
  7 thí sinh tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 • 4
  6 thí sinh tại Phòng Công tác sinh viên
 • 5
  5 thí sinh tại Phòng Sau đại học
 • 6
  5 thí sinh tại Khoa Giáo dục
 • 7
  5 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
 • 8
  5 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Nga
 • 9
  4 thí sinh tại Khoa Nhật Bản học
 • 10
  4 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Trung quốc
 • 11
  4 thí sinh tại Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • 12
  4 thí sinh tại Khoa Việt Nam học
 • 13
  3 thí sinh tại Khoa Địa lý
 • 14
  3 thí sinh tại Khoa Hàn quốc học
 • 15
  3 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Ý
 • 16
  3 thí sinh tại Khoa Văn học
 • 17
  3 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 18
  3 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Anh
 • 19
  3 thí sinh tại Khoa Xã hội học
 • 20
  3 thí sinh tại Ban quản lý cơ sở Thủ Đức
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  50 lượt thi tại Thư viên Trường
 • 2
  16 lượt thi tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 3
  14 lượt thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 • 4
  14 lượt thi tại Phòng Công tác sinh viên
 • 5
  10 lượt thi tại Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
 • 6
  10 lượt thi tại Khoa Giáo dục
 • 7
  10 lượt thi tại Phòng Sau đại học
 • 8
  10 lượt thi tại Khoa Ngữ văn Nga
 • 9
  8 lượt thi tại Khoa Ngữ văn Trung quốc
 • 10
  8 lượt thi tại Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • 11
  8 lượt thi tại Khoa Việt Nam học
 • 12
  8 lượt thi tại Khoa Nhật Bản học
 • 13
  6 lượt thi tại Bộ môn Giáo dục thể chất
 • 14
  6 lượt thi tại Bộ môn Ngữ văn Ý
 • 15
  6 lượt thi tại Khoa Địa lý
 • 16
  6 lượt thi tại Khoa Ngữ văn Anh
 • 17
  6 lượt thi tại Khoa Xã hội học
 • 18
  6 lượt thi tại Ban quản lý cơ sở Thủ Đức
 • 19
  4 lượt thi tại Khoa Đông phương học
 • 20
  4 lượt thi tại Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và PTNNL
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 117
  Tổng lượt đăng ký
 • 230
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM
Tel: 0916370100
Email: nhanvanvoiphapluat@hcmussh.edu.vn

Đăng ký nhanh: