My Aloha
"ĐẠI HỌC KHXH&NV ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁP LUẬT" NĂM 2019
Thí sinh điền đầy đủ họ tên, sđt, đơn vị làm việc. Thời gian làm bài 60 phút. Mỗi thí sinh chỉ được làm bài thi một lần duy nhất.
bắt đầu

07h00

27/03/2019

kết thúc

21h00

01/04/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

117 thí sinh đăng ký
 • 1
  25 thí sinh tại Thư viên Trường
 • 2
  8 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 3
  7 thí sinh tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 • 4
  6 thí sinh tại Phòng Công tác sinh viên
 • 5
  5 thí sinh tại Khoa Giáo dục
 • 6
  5 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
 • 7
  5 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Nga
 • 8
  5 thí sinh tại Phòng Sau đại học
 • 9
  4 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Trung quốc
 • 10
  4 thí sinh tại Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • 11
  4 thí sinh tại Khoa Việt Nam học
 • 12
  4 thí sinh tại Khoa Nhật Bản học
 • 13
  3 thí sinh tại Khoa Hàn quốc học
 • 14
  3 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Ý
 • 15
  3 thí sinh tại Khoa Văn học
 • 16
  3 thí sinh tại Khoa Đông phương học
 • 17
  3 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Anh
 • 18
  3 thí sinh tại Khoa Xã hội học
 • 19
  3 thí sinh tại Ban quản lý cơ sở Thủ Đức
 • 20
  3 thí sinh tại Khoa Địa lý
 • Xem thêm
230 thí sinh đã thi
 • 1
  50 thí sinh tại Thư viên Trường
 • 2
  16 thí sinh tại Phòng Tổ chức - Cán bộ
 • 3
  14 thí sinh tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 • 4
  14 thí sinh tại Phòng Công tác sinh viên
 • 5
  10 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha
 • 6
  10 thí sinh tại Khoa Giáo dục
 • 7
  10 thí sinh tại Phòng Sau đại học
 • 8
  10 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Nga
 • 9
  8 thí sinh tại Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • 10
  8 thí sinh tại Khoa Việt Nam học
 • 11
  8 thí sinh tại Khoa Nhật Bản học
 • 12
  8 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Trung quốc
 • 13
  6 thí sinh tại Khoa Địa lý
 • 14
  6 thí sinh tại Khoa Ngữ văn Anh
 • 15
  6 thí sinh tại Khoa Xã hội học
 • 16
  6 thí sinh tại Ban quản lý cơ sở Thủ Đức
 • 17
  6 thí sinh tại Bộ môn Giáo dục thể chất
 • 18
  6 thí sinh tại Bộ môn Ngữ văn Ý
 • 19
  4 thí sinh tại Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và PTNNL
 • 20
  4 thí sinh tại Khoa Hàn quốc học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 01/03/2019

Thông tin liên hệ

Thứ sáu, 01/03/2019

Tài liệu cuộc thi

Thứ sáu, 01/03/2019

Thể lệ cuộc thi

Đơn vị đồng hành
thống kê
117

Lượt đăng ký

230

Lượt thi

Đăng ký nhanh: