My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  465 thí sinh tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 2
  361 thí sinh tại Đại học Bình Dương
 • 3
  306 thí sinh tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 4
  24 thí sinh tại Đại học Quốc tế Miền Đông
 • 5
  14 thí sinh tại Khác
 • 6
  3 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • 7
  3 thí sinh tại Đại học Thuỷ Lợi CS2
 • 8
  2 thí sinh tại Cao đẳng CNC Đồng An
 • 9
  1 thí sinh tại Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  2,808 lượt thi tại Đại học Bình Dương
 • 2
  2,632 lượt thi tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 3
  1,168 lượt thi tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 4
  386 lượt thi tại Khác
 • 5
  286 lượt thi tại Đại học Quốc tế Miền Đông
 • 6
  178 lượt thi tại Đại học Thuỷ Lợi CS2
 • 7
  38 lượt thi tại Cao đẳng CNC Đồng An
 • 8
  10 lượt thi tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,179
  Tổng lượt đăng ký
 • 7,506
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Bình Dương

Địa chỉ:
Tel: 01686254446
Email: tuyengiaotdbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: