My Aloha
Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á lần IX - Năm 2020
Đề thi trực tuyến mô phỏng cấu trúc đề thi Sơ loại Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á Lần IX Năm 2020.
bắt đầu

20h00

14/09/2020

kết thúc

12h00

17/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

614 thí sinh đăng ký
 • 1
  479 thí sinh tại Đại học Mở TP.HCM
 • 2
  50 thí sinh tại Các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện khác
 • 3
  15 thí sinh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.HCM
 • 4
  15 thí sinh tại Đại học Công nghệ TP.HCM
 • 5
  5 thí sinh tại Đai học Lao động Xã hội - Cơ sở II TP.HCM
 • 6
  4 thí sinh tại Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM
 • 7
  4 thí sinh tại Các trường THPT
 • 8
  3 thí sinh tại Đại học Luật TP.HCM
 • 9
  3 thí sinh tại Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 10
  3 thí sinh tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 • 11
  2 thí sinh tại Đại học Kinh tế-Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM
 • 12
  2 thí sinh tại Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
 • 13
  2 thí sinh tại Đại học Hoa Sen
 • 14
  2 thí sinh tại Đại học Văn hóa TP.HCM
 • 15
  2 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
 • 16
  2 thí sinh tại Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn
 • 17
  1 thí sinh tại Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
 • 18
  1 thí sinh tại Đại học Nguyễn Tất Thành
 • 19
  1 thí sinh tại Đại học Công nghiệp TP.HCM
 • 20
  1 thí sinh tại Đại học Văn Lang
 • Xem thêm
601 thí sinh đã thi
 • 1
  467 thí sinh tại Đại học Mở TP.HCM
 • 2
  49 thí sinh tại Các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện khác
 • 3
  15 thí sinh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia TP.HCM
 • 4
  15 thí sinh tại Đại học Công nghệ TP.HCM
 • 5
  5 thí sinh tại Các trường THPT
 • 6
  5 thí sinh tại Đai học Lao động Xã hội - Cơ sở II TP.HCM
 • 7
  4 thí sinh tại Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM
 • 8
  3 thí sinh tại Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 9
  3 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
 • 10
  3 thí sinh tại Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 • 11
  2 thí sinh tại Đại học Kinh tế-Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM
 • 12
  2 thí sinh tại Đại học Luật TP.HCM
 • 13
  2 thí sinh tại Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn
 • 14
  2 thí sinh tại Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
 • 15
  2 thí sinh tại Đại học Hoa Sen
 • 16
  2 thí sinh tại Đại học Văn hóa TP.HCM
 • 17
  1 thí sinh tại Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
 • 18
  1 thí sinh tại Cao đẳng Xây dựng TP.HCM
 • 19
  1 thí sinh tại Đại học Nguyễn Tất Thành
 • 20
  1 thí sinh tại Đại học Công nghiệp TP.HCM
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
614

Lượt đăng ký

601

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi