My Aloha
CUỘC THI “UTE'er – Cùng ôn Tiếng Anh nhé”
Làm bài thi trắc nghiệm Online trên website, bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 10 phút. Mỗi thí sinh được tham gia dự thi 01 lần.
bắt đầu

19h00

22/03/2020

kết thúc

19h00

28/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

684 thí sinh đăng ký
 • 1
  508 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  39 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 3
  34 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 4
  25 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 5
  21 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 6
  14 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 7
  14 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  12 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 9
  8 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 10
  5 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 11
  3 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 12
  1 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • Xem thêm
654 thí sinh đã thi
 • 1
  485 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  36 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 3
  34 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 4
  24 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 5
  19 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 6
  15 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 7
  12 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 8
  10 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • 9
  10 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 10
  5 thí sinh tại Khoa Công nghệ May và Thời trang
 • 11
  3 thí sinh tại Khoa In và Truyền thông
 • 12
  1 thí sinh tại Khoa Khoa học Ứng dụng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
684

Lượt đăng ký

654

Lượt thi

Đăng ký nhanh: