banner
bắt đầu

10h00

01/09/2021

kết thúc

09h00

15/09/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

77
Lượt đăng kí
 • 1 41 thí sinh tại Huyện B
 • 2 14 thí sinh tại Huyện D
 • 3 14 thí sinh tại Huyện C
 • 4 6 thí sinh tại Huyện E
 • 5 2 thí sinh tại Huyện I
172
Lượt dự thi
 • 1 100 thí sinh tại Huyện B
 • 2 31 thí sinh tại Huyện D
 • 3 27 thí sinh tại Huyện C
 • 4 11 thí sinh tại Huyện E
 • 5 2 thí sinh tại Huyện I
 • 6 1 thí sinh tại Huyện G
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Quản trị viên
 • 2Hồ Truyền
 • 3YTRo Adrỡng
 • 4Huỳnh Chí Dũng
 • 530 Trần xuân Quyền
 • 6Phạm Thị Kim Duyên
 • 7Võ Ngọc Lam
 • 8Trần Quốc Cường 11a9
 • 9Hoàng
 • 10Kiều Trinh
Xem thêm