banner
Cuộc thi "Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị với công tác bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy năm 2021"
bắt đầu

12h00

04/10/2021

kết thúc

12h00

05/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
2177
Lượt đăng kí
 • 1 1,199 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Thị xã Quảng Trị
 • 2 551 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 3 272 thí sinh tại Đoàn Trường THPT DTNT Tỉnh
 • 4 131 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 5 16 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
 • 6 15 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 7 15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 8 7 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Hải Lệ
 • 9 6 thí sinh tại Chi đoàn Công an thị xã
 • 10 5 thí sinh tại Đoàn CQCQ thị xã
Xem thêm
5002
Lượt dự thi
 • 1 1,937 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Thị xã Quảng Trị
 • 2 1,150 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 3 953 thí sinh tại Đoàn Trường THPT DTNT Tỉnh
 • 4 791 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 5 43 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
 • 6 29 thí sinh tại Liên đội Trường Trần Quốc Toản
 • 7 27 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 8 17 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 9 10 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Hải Lệ
 • 10 8 thí sinh tại Chi đoàn Công an thị xã
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Hồ hữu phú
 • 2Nguyễn Tiến Trình
 • 3Hovanphung123
 • 4Kiều Anh
 • 5Nguyễn Thành Trung
 • 6Quang Hưng Phạm
 • 7Hồ Văn Tiết
 • 8Hồ quang đại
 • 9Gia Khiêm
 • 10Hồ Chi Xu
Xem thêm
16883