My Aloha
CUỘC THI "TUỔI TRẺ AN HẢI ĐÔNG VỮNG BƯỚC DƯỚI NGHỊ QUYẾT XIII CỦA ĐẢNG"
Cuộc thi diễn ra từ 8h ngày 21/7 đến 23h ngày 26/7/2021
bắt đầu

08h00

21/07/2021

kết thúc

23h00

26/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1 lượt đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại Chi đoàn 4B
1 lượt dự thi
  • 1
    1 thí sinh tại Chi đoàn 4B
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: