My Aloha
CUỘC THI TƯ TƯỞNG VĂN HÓA CHI ĐOÀN DS43.1
Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động của Chi Đoàn DS43.1.Tạo điều kiện cho đoàn viên hiểu biết lĩnh vực văn hóa, chính trị, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
bắt đầu

08h00

22/05/2020

kết thúc

08h00

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

53 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
53 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  TRẦN LÊ KIM BÌNH
 • 2
  Hoàng Xuân Hải
 • 3
  Bùi Thanh Hiền
 • 4
  Nguyễn Thanh Hãi
 • 5
  Hậu Ngọc Võ
 • 6
  Trần Thị Lan Anh
 • 7
  Phạm Đông Cương
 • 8
  Lê Nhựt Hồ
 • 9
  LÊ THÀNH ĐẠT
 • 10
  Chu Hiền Đức
 • 11
  Bùi Thị Hiền Anh
 • 12
  PHẠM TUẤN ANH
 • 13
  Nguyễn Thị Phương An
 • 14
  Võ Thị Mỹ Duyên
 • 15
  Ngô Thị Thùy Dương
 • 16
  Lương Bảo An
 • 17
  Nguyễn Trần Lý Hạnh
 • 18
  Ngô Thị Thùy Dương
 • 19
  Nguyễn Thị Như Hảo
 • 20
  Nguyễn Lê Kỳ Duyên
 • Xem thêm
thống kê
53

Lượt đăng ký

53

Lượt thi

Đăng ký nhanh: