My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  116 thí sinh tại Đoàn trường THPT Gò Đen
 • 2
  26 thí sinh tại ĐOàn xã Long Hiệp
 • 3
  14 thí sinh tại Công an huyện
 • 4
  9 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Bến Lức
 • 5
  7 thí sinh tại Đoàn xã An Thạnh
 • 6
  7 thí sinh tại Đoàn xã Thanh Phú
 • 7
  6 thí sinh tại Đoàn xã Lương Hòa
 • 8
  5 thí sinh tại Tư pháp
 • 9
  5 thí sinh tại Khối chính quyền
 • 10
  5 thí sinh tại Đoàn xã Mỹ Yên
 • 11
  5 thí sinh tại Đoàn xã Thạnh Hòa
 • 12
  4 thí sinh tại Đoàn xã Nhựt Chánh
 • 13
  4 thí sinh tại Đoàn xã Bình Đức
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn xã Thạnh Lợi
 • 15
  3 thí sinh tại Agribank
 • 16
  3 thí sinh tại Đoàn trường THCS và THPT Lương Hòa
 • 17
  2 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
 • 18
  2 thí sinh tại Trung cấp kỹ thuật Long An
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn trường ISCHOOL Long An
 • 20
  2 thí sinh tại Công ty Ly tâm Thủ Đức
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  516 lượt thi tại Đoàn trường THPT Gò Đen
 • 2
  125 lượt thi tại ĐOàn xã Long Hiệp
 • 3
  46 lượt thi tại Công an huyện
 • 4
  33 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Bến Lức
 • 5
  27 lượt thi tại Đoàn xã An Thạnh
 • 6
  24 lượt thi tại Khối chính quyền
 • 7
  18 lượt thi tại Đoàn xã Thạnh Lợi
 • 8
  17 lượt thi tại Tư pháp
 • 9
  16 lượt thi tại Đoàn xã Lương Hòa
 • 10
  16 lượt thi tại Đoàn xã Thanh Phú
 • 11
  12 lượt thi tại Đoàn xã Nhựt Chánh
 • 12
  10 lượt thi tại Đoàn xã Mỹ Yên
 • 13
  8 lượt thi tại Đoàn xã Thạnh Hòa
 • 14
  8 lượt thi tại CĐSP Long An
 • 15
  7 lượt thi tại Agribank
 • 16
  6 lượt thi tại Đoàn xã Tân Bửu
 • 17
  6 lượt thi tại Đoàn xã Tân Hòa
 • 18
  6 lượt thi tại Đoàn xã Lương Bình
 • 19
  6 lượt thi tại Đoàn xã Phước Lợi
 • 20
  6 lượt thi tại Công ty Hòa Thành
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 240
  Tổng lượt đăng ký
 • 936
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Thanh Tiếp

Địa chỉ:
Tel: 0939695570
Email: lttiep28@gmail.com

Đăng ký nhanh: