My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN VÌ MÔI TRƯỜNG - VÌ TƯƠNG LAI
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về vấn đề môi trường hiện nay và từ đó nâng cao ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.
bắt đầu

20h00

14/03/2020

kết thúc

23h55

17/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6,226 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,383 thí sinh tại Khoa Marketing
 • 2
  1,039 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  833 thí sinh tại Khoa Du Lịch
 • 4
  819 thí sinh tại Khoa Thương Mại
 • 5
  752 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 6
  503 thí sinh tại Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 7
  243 thí sinh tại Khoa Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản
 • 8
  218 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 9
  211 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 10
  198 thí sinh tại Khoa Thuế - Hải quan
 • 11
  27 thí sinh tại Khoa Kinh Tế - Luật
Xem thêm
6,219 thí sinh đã thi
 • 1
  1,379 thí sinh tại Khoa Marketing
 • 2
  1,035 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  837 thí sinh tại Khoa Du Lịch
 • 4
  816 thí sinh tại Khoa Thương Mại
 • 5
  755 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 6
  504 thí sinh tại Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • 7
  245 thí sinh tại Khoa Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản
 • 8
  217 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 9
  206 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 10
  198 thí sinh tại Khoa Thuế - Hải quan
 • 11
  27 thí sinh tại Khoa Kinh Tế - Luật
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Võ Quang Hiếu
  Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 2
  Nguyễn Thị Bích Huyền
  Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  Nguyễn Trần Ngọc Hiệp
  Khoa Marketing
 • 4
  Nguyễn Thanh Thảo
  Khoa Marketing
 • 5
  Đoàn Ngọc Quí
  Khoa Thương Mại
 • 6
  Võ Quang Hiếu
  Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 7
  Huỳnh Hữu Đức
  Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 8
  Trần Minh Quang
  Khoa Marketing
 • 9
  Lê Bảo Tuyên
  Khoa Marketing
 • 10
  Trương Võ Hoàng Quân
  Khoa Marketing
 • 11
  Đoàn Quốc Việt
  Khoa Marketing
 • 12
  Nguyễn Ngọc Quí
  Khoa Marketing
 • 13
  Nguyễn Thị Ngọc Minh
  Khoa Marketing
 • 14
  Tăng Vĩnh Phương Nghi
  Khoa Marketing
 • 15
  Nguyễn Lê Thàn Danh
  Khoa Marketing
 • 16
  Sái Hoàng Phúc
  Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 17
  Lê Nguyễn Quỳnh Như
  Khoa Marketing
 • 18
  Đặng Khả Trân
  Khoa Marketing
 • 19
  Châu Ngọc Trang Đoan
  Khoa Marketing
 • 20
  Nguyễn Ngọc Thu Phương
  Khoa Marketing
Xem thêm
thống kê
6,226

Lượt đăng ký

6,219

Lượt thi

Đăng ký nhanh: