My Aloha
Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Hành chính vững bước dưới cờ Đảng” năm 2021
bắt đầu

00h00

01/01/2021

kết thúc

00h00

01/01/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1 thí sinh đăng ký
3 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: