My Aloha
Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ Đồng Nai viết tiếp trang sử 60 năm miền Đông anh hùng"
Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ Đồng Nai viết tiếp trang sử 60 năm miền Đông anh hùng"
bắt đầu

08h00

22/02/2021

kết thúc

08h00

28/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,974 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,390 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  1,137 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 3
  842 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 4
  529 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 5
  287 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 6
  148 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  82 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 8
  79 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 9
  76 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 10
  63 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 11
  59 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 12
  57 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 13
  49 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 14
  36 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 15
  33 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 16
  25 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 17
  20 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 18
  17 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 19
  13 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 20
  8 thí sinh tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
 • Xem thêm
4,972 thí sinh đã thi
 • 1
  1,393 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  1,140 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 3
  824 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 4
  529 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 5
  286 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 6
  146 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  82 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 8
  79 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 9
  76 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 10
  66 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế Đồng Nai
 • 11
  64 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 12
  57 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 13
  49 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 14
  37 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 15
  37 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 16
  25 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 17
  20 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 18
  16 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 19
  16 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 20
  7 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
4,974

Lượt đăng ký

4,972

Lượt thi

Đăng ký nhanh: