My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐOÀN" LẦN II - NĂM 2021
Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
bắt đầu

00h00

01/02/2021

kết thúc

23h55

17/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9 thí sinh đăng ký
 • 1
  2 thí sinh tại Lớp 12A18
 • 2
  1 thí sinh tại Lớp 11A11
 • 3
  1 thí sinh tại Lớp 10A09
 • 4
  1 thí sinh tại Lớp 12A01
 • 5
  1 thí sinh tại Lớp 10A10
 • 6
  1 thí sinh tại Lớp 10A16
 • 7
  1 thí sinh tại Lớp 12A02
 • 8
  1 thí sinh tại Lớp 10A05
 • Xem thêm
44 thí sinh đã thi
 • 1
  35 thí sinh tại Lớp 12A18
 • 2
  2 thí sinh tại Lớp 10A09
 • 3
  2 thí sinh tại Lớp 10A05
 • 4
  1 thí sinh tại Lớp 11A11
 • 5
  1 thí sinh tại Lớp 12A01
 • 6
  1 thí sinh tại Lớp 10A10
 • 7
  1 thí sinh tại Lớp 10A16
 • 8
  1 thí sinh tại Lớp 12A02
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
9

Lượt đăng ký

44

Lượt thi

Đăng ký nhanh: