My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TỰ HÀO ĐOÀN TA"
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
bắt đầu

15h00

25/03/2020

kết thúc

23h55

25/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,405 thí sinh đăng ký
 • 1
  912 thí sinh tại Marketing
 • 2
  712 thí sinh tại Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  623 thí sinh tại Thương Mại
 • 4
  545 thí sinh tại Du Lịch
 • 5
  537 thí sinh tại Tài Chính - Ngân Hàng
 • 6
  412 thí sinh tại Kế Toán - Kiểm Toán
 • 7
  179 thí sinh tại Ngoại Ngữ
 • 8
  162 thí sinh tại Công Nghệ Thông Tin
 • 9
  148 thí sinh tại Thuế - Hải Quan
 • 10
  141 thí sinh tại Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản
 • 11
  34 thí sinh tại Kinh Tế - Luật
Xem thêm
4,396 thí sinh đã thi
 • 1
  914 thí sinh tại Marketing
 • 2
  710 thí sinh tại Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  618 thí sinh tại Thương Mại
 • 4
  546 thí sinh tại Du Lịch
 • 5
  536 thí sinh tại Tài Chính - Ngân Hàng
 • 6
  411 thí sinh tại Kế Toán - Kiểm Toán
 • 7
  179 thí sinh tại Ngoại Ngữ
 • 8
  161 thí sinh tại Công Nghệ Thông Tin
 • 9
  148 thí sinh tại Thuế - Hải Quan
 • 10
  141 thí sinh tại Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản
 • 11
  32 thí sinh tại Kinh Tế - Luật
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Hồ Diệp Ái Vy
  Marketing
 • 2
  Nguyễn Thanh Thảo
  Marketing
 • 3
  Đoàn Ngọc Quí
  Thương Mại
 • 4
  Võ Quang Hiếu
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 5
  Hồ Diệp Ái Vy
  Marketing
 • 6
  Nguyễn Duy Tâm
  Marketing
 • 7
  Trần Tiến Lộc
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 8
  Trần Minh Toàn
  Marketing
 • 9
  Nguyễn Thị Bích Huyền
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 10
  Trần Thị Ly
  Thương Mại
 • 11
  Nguyễn Trần Ngọc Hiệp
  Marketing
 • 12
  Huỳnh Bảo Huy
  Du Lịch
 • 13
  Nguyễn Thị Thanh Hoài
  Du Lịch
 • 14
  Hoàng Khương
  Tài Chính - Ngân Hàng
 • 15
  Nguyễn Bảo Quốc Việt
  Thương Mại
 • 16
  Võ Phương Diệu
  Thuế - Hải Quan
 • 17
  Nguyễn Thị Vân Anh
  Marketing
 • 18
  Nguyễn Thị Trúc Mai
  Marketing
 • 19
  Bùi Thúy Hường
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 20
  Lê Vi
  Marketing
Xem thêm
thống kê
4,405

Lượt đăng ký

4,396

Lượt thi

Đăng ký nhanh: