banner
bắt đầu

08h00

01/11/2021

kết thúc

16h00

15/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28467
Lượt đăng kí
 • 1 3,396 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • 2 3,245 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
 • 3 3,044 thí sinh tại Huyện đoàn Ân Thi
 • 4 2,906 thí sinh tại Thành đoàn Hưng Yên
 • 5 2,495 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Lâm
 • 6 2,486 thí sinh tại Huyện đoàn Kim Động
 • 7 2,300 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Mỹ
 • 8 2,071 thí sinh tại Thị đoàn Mỹ Hào
 • 9 2,030 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Giang
 • 10 2,027 thí sinh tại Huyện đoàn Tiên Lữ
 • 11 1,354 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Cừ
 • 12 787 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh
 • 13 91 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
 • 14 76 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 15 75 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 16 50 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng
 • 17 16 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh
 • 18 8 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
 • 19 8 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Thủy lợi
 • 20 6 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu
Xem thêm
46586
Lượt dự thi
 • 1 6,600 thí sinh tại Huyện đoàn Ân Thi
 • 2 6,218 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Lâm
 • 3 4,862 thí sinh tại Thành đoàn Hưng Yên
 • 4 4,515 thí sinh tại Huyện đoàn Kim Động
 • 5 4,229 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • 6 4,022 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
 • 7 3,330 thí sinh tại Thị đoàn Mỹ Hào
 • 8 3,131 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Mỹ
 • 9 3,105 thí sinh tại Huyện đoàn Tiên Lữ
 • 10 2,771 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Giang
 • 11 2,166 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Cừ
 • 12 1,013 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh
 • 13 195 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 14 156 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 15 120 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
 • 16 86 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng
 • 17 21 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh
 • 18 18 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu
 • 19 15 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
 • 20 13 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Thủy lợi
Xem thêm