banner
Cuộc thi trực tuyến "TÔI YÊU HƯNG YÊN"
bắt đầu

08h00

01/11/2021

kết thúc

16h00

15/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28467
Lượt đăng kí
 • 1 3,422 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • 2 3,290 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
 • 3 3,149 thí sinh tại Thành đoàn Hưng Yên
 • 4 3,103 thí sinh tại Huyện đoàn Ân Thi
 • 5 2,547 thí sinh tại Huyện đoàn Kim Động
 • 6 2,539 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Lâm
 • 7 2,347 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Mỹ
 • 8 2,104 thí sinh tại Thị đoàn Mỹ Hào
 • 9 2,074 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Giang
 • 10 2,060 thí sinh tại Huyện đoàn Tiên Lữ
Xem thêm
46586
Lượt dự thi
 • 1 6,600 thí sinh tại Huyện đoàn Ân Thi
 • 2 6,218 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Lâm
 • 3 4,862 thí sinh tại Thành đoàn Hưng Yên
 • 4 4,515 thí sinh tại Huyện đoàn Kim Động
 • 5 4,229 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • 6 4,022 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
 • 7 3,330 thí sinh tại Thị đoàn Mỹ Hào
 • 8 3,131 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Mỹ
 • 9 3,105 thí sinh tại Huyện đoàn Tiên Lữ
 • 10 2,771 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Giang
Xem thêm
18901