My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ THÂN THẾ, CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
TÌM HIỂU VỀ THÂN THẾ, CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
bắt đầu

17h00

06/05/2020

kết thúc

17h00

19/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

179 thí sinh đăng ký
 • 1
  146 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 2
  6 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  5 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 4
  5 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Quản lý Công
 • 5
  5 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 6
  3 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • 7
  3 thí sinh tại Khoa Luật
 • 8
  2 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 9
  2 thí sinh tại Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
 • 10
  1 thí sinh tại Khoa XHH - CTXH - ĐNA
 • 11
  1 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • Xem thêm
227 thí sinh đã thi
 • 1
  188 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 2
  6 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 3
  6 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 4
  6 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 5
  5 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Quản lý Công
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • 7
  3 thí sinh tại Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
 • 8
  3 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 9
  3 thí sinh tại Khoa Luật
 • 10
  2 thí sinh tại Khoa XHH - CTXH - ĐNA
 • 11
  1 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
179

Lượt đăng ký

227

Lượt thi

Đăng ký nhanh: