My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ COVID-19 "DEFEATING CORONA"
Cuộc thi bao gồm 30 câu hỏi trong 20 phút, các bạn chỉ được đăng nhập 1 tài khoản và dự thi 1 lần duy nhất. Chúc các bạn thành công ❤️
bắt đầu

19h00

11/06/2021

kết thúc

19h00

13/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,012 lượt đăng ký
3,012 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
3,012

Lượt đăng ký

3,012

Lượt thi

Đăng ký nhanh: