My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Cuộc thi diễn ra trong 10 ngày
bắt đầu

07h00

15/06/2021

kết thúc

17h00

25/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11,847 lượt đăng ký
 • 1
  1,519 thí sinh tại Huyện Cần Giuộc
 • 2
  1,279 thí sinh tại Huyện Cần Đước
 • 3
  1,239 thí sinh tại Huyện Tân Thạnh
 • 4
  959 thí sinh tại Huyện Bến Lức
 • 5
  888 thí sinh tại Thành phố Tân An
 • 6
  787 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 7
  729 thí sinh tại Huyện Vĩnh Hưng
 • 8
  624 thí sinh tại Huyện Tân Trụ
 • 9
  502 thí sinh tại Huyện Thủ Thừa
 • 10
  465 thí sinh tại Thị xã Kiến Tường
 • 11
  383 thí sinh tại Huyện Đức Huệ
 • 12
  372 thí sinh tại Huyện Đức Hòa
 • 13
  314 thí sinh tại Huyện Tân Hưng
 • 14
  310 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 15
  298 thí sinh tại Huyện Mộc Hóa
 • 16
  251 thí sinh tại Huyện Thạnh Hóa
 • 17
  160 thí sinh tại Các trường Đại học và cao đẳng, Trung tâm, trường nghề trên địa bàn Long An
 • 18
  114 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 19
  85 thí sinh tại Hội Phụ Nữ
 • 20
  75 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Xem thêm
17,100 lượt dự thi
 • 1
  2,294 thí sinh tại Huyện Cần Giuộc
 • 2
  1,712 thí sinh tại Huyện Cần Đước
 • 3
  1,555 thí sinh tại Huyện Tân Thạnh
 • 4
  1,416 thí sinh tại Huyện Bến Lức
 • 5
  1,342 thí sinh tại Thành phố Tân An
 • 6
  1,208 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 7
  1,068 thí sinh tại Huyện Vĩnh Hưng
 • 8
  918 thí sinh tại Huyện Tân Trụ
 • 9
  782 thí sinh tại Huyện Thủ Thừa
 • 10
  655 thí sinh tại Thị xã Kiến Tường
 • 11
  584 thí sinh tại Huyện Đức Huệ
 • 12
  555 thí sinh tại Huyện Đức Hòa
 • 13
  480 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 14
  460 thí sinh tại Huyện Tân Hưng
 • 15
  444 thí sinh tại Huyện Mộc Hóa
 • 16
  365 thí sinh tại Huyện Thạnh Hóa
 • 17
  198 thí sinh tại Các trường Đại học và cao đẳng, Trung tâm, trường nghề trên địa bàn Long An
 • 18
  137 thí sinh tại Hội Phụ Nữ
 • 19
  136 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 20
  104 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Ngân
  Huyện Bến Lức
 • 2
  thanhthao tran
  Huyện Bến Lức
 • 3
  Huỳnh Quân
  Huyện Bến Lức
 • 4
  Đặng Tuyền
  Huyện Bến Lức
 • 5
  Đặng Tuyền
  Huyện Bến Lức
 • 6
  Đỗ Ngọc Hân
  Huyện Bến Lức
 • 7
  Trần Nguyễn Như Ngọc
  Huyện Bến Lức
 • 8
  Huỳnh Công Tạo
  Huyện Bến Lức
 • 9
  Phương Thuý
  Huyện Bến Lức
 • 10
  Ngân Nguyễn
  Huyện Bến Lức
 • 11
  Trần Nguyễn Hồng Ngọc
  Huyện Bến Lức
 • 12
  Trần Chí Linh
  Huyện Bến Lức
 • 13
  ĐẠI NGUYỄN
  Huyện Bến Lức
 • 14
  Nguyen Thi Tuyet Mai
  Huyện Bến Lức
 • 15
  Đỗ tú như
  Huyện Bến Lức
 • 16
  Giang Nguyễn
  Huyện Bến Lức
 • 17
  Huỳnh Đạt
  Huyện Bến Lức
 • 18
  Duonghoang
  Huyện Bến Lức
 • 19
  Nguyễn Cơ Thạch
  Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 20
  Trương Khánh Vân
  Huyện Bến Lức
 • Xem thêm

thống kê
11,847

Lượt đăng ký

17,100

Lượt thi

Đăng ký nhanh: