banner
bắt đầu

08h00

02/08/2021

kết thúc

17h00

20/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

672
Lượt đăng kí
 • Chưa phân nhóm để thống kê
671
Lượt dự thi
 • Chưa phân nhóm để thống kê
 • Chưa có kết quả thi
 • 1CAO HOÀNG PHI
 • 2Cao Ngọc Nhi
 • 3Tăng Thị Yến
 • 4Cao Hoàng Ny
 • 5Cao Phương Diễn
 • 6Nguyễn Thị Thu Giang
 • 7Phạm Văn Chiều
 • 8Cao Hoàng Khỡi
 • 9Nguyễn Phương Diệu
 • 10Nguyễn Chí Giàu
Xem thêm