banner
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Bình Chánh (Đợt 2)
bắt đầu

08h00

25/07/2022

kết thúc

11h00

31/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2698
Lượt đăng kí
 • 1 166 thí sinh tại UBND xã Phong Phú
 • 2 137 thí sinh tại Các trường Mầm non
 • 3 101 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Lộc A
 • 4 101 thí sinh tại UBND xã Bình Chánh
 • 5 88 thí sinh tại UBND xã Bình Hưng
 • 6 82 thí sinh tại UBND xã Tân Kiên
 • 7 78 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Lộc B
 • 8 77 thí sinh tại UBND xã Phạm Văn Hai
 • 9 76 thí sinh tại UBND xã Tân Quý Tây
 • 10 63 thí sinh tại Tiểu học Vĩnh Lộc 2
 • 11 60 thí sinh tại UBND thị trấn Tân Túc
 • 12 56 thí sinh tại UBND xã Lê Minh Xuân
 • 13 55 thí sinh tại Tiểu học Vĩnh Lộc A
 • 14 53 thí sinh tại THCS Vĩnh Lộc A
 • 15 53 thí sinh tại Đơn vị sự nghiệp
 • 16 52 thí sinh tại UBND xã Hưng Long
 • 17 50 thí sinh tại Khác
 • 18 50 thí sinh tại UBND xã An Phú Tây
 • 19 47 thí sinh tại UBND xã Đa Phước
 • 20 45 thí sinh tại THCS Đồng Đen
 • 21 45 thí sinh tại UBND xã Qui Đức
 • 22 42 thí sinh tại Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 23 38 thí sinh tại THCS Võ Văn Vân
 • 24 38 thí sinh tại Tiểu học Huỳnh Văn Bánh
 • 25 38 thí sinh tại THCS Tân Quí Tây
 • 26 37 thí sinh tại Tiểu học Phạm Hùng
 • 27 35 thí sinh tại Tiểu học Phong Phú
 • 28 34 thí sinh tại THPT Phong Phú
 • 29 34 thí sinh tại THCS Nguyễn Thái Bình
 • 30 33 thí sinh tại THCS Phong Phú
 • 31 33 thí sinh tại Tiểu học Tân Túc 2
 • 32 32 thí sinh tại THCS Bình Chánh
 • 33 32 thí sinh tại Tiểu học Vĩnh Lộc B
 • 34 30 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Văn Trân
 • 35 30 thí sinh tại Tiểu học Tân Nhựt 6
 • 36 28 thí sinh tại THCS Nguyễn Văn Linh
 • 37 28 thí sinh tại THCS Lê Minh Xuân
 • 38 28 thí sinh tại Tiểu học Tân Kiên
 • 39 28 thí sinh tại Cơ quan chuyên môn
 • 40 28 thí sinh tại Tiểu học Tân Quý Tây
 • 41 27 thí sinh tại Tiểu học Bình Hưng
 • 42 27 thí sinh tại THCS Tân Kiên
 • 43 26 thí sinh tại Tiểu học Phong Phú 2
 • 44 26 thí sinh tại Tiểu học Lại Hùng Cường
 • 45 25 thí sinh tại Tiểu học Võ Văn Vân
 • 46 24 thí sinh tại Tiểu học Phạm Văn Hai
 • 47 24 thí sinh tại Tiểu học Tân Quý Tây 3
 • 48 23 thí sinh tại Tiểu học Lương Tiểu họcế Vinh
 • 49 23 thí sinh tại Tiểu học Cầu Xáng
 • 50 22 thí sinh tại Tiểu học Tân Nhựt
 • 51 22 thí sinh tại Tiểu học An Hạ
 • 52 21 thí sinh tại Tiểu học An Phú Tây
 • 53 21 thí sinh tại Tiểu học Tân Túc
 • 54 20 thí sinh tại UBND xã Tân Nhựt
 • 55 20 thí sinh tại THCS Qui Đức
 • 56 18 thí sinh tại THCS Vĩnh Lộc B
 • 57 17 thí sinh tại Tiểu học Bình Chánh
 • 58 17 thí sinh tại THCS Hưng Long
 • 59 17 thí sinh tại Tiểu học Qui Đức
 • 60 17 thí sinh tại THCS Gò Xoài
 • 61 16 thí sinh tại Tiểu học Hưng Long
 • 62 12 thí sinh tại UBND xã Bình Lợi
 • 63 12 thí sinh tại Tiểu học An Phú Tây 2
 • 64 10 thí sinh tại Tiểu học Kim Đồng
 • 65 9 thí sinh tại Khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
 • 66 7 thí sinh tại Tiểu học Lê Minh Xuân 3
 • 67 7 thí sinh tại Tiểu học Vĩnh Lộc 1
 • 68 6 thí sinh tại Tiểu học Lê Minh Xuân 2
 • 69 5 thí sinh tại THCS Đa Phước
 • 70 5 thí sinh tại Tiểu học Trần Nhân Tôn
 • 71 4 thí sinh tại THCS Phạm Văn Hai
 • 72 4 thí sinh tại THCS Tân Nhựt
 • 73 2 thí sinh tại Tiểu học Bình Lợi
 • 74 1 thí sinh tại THPT Bình Chánh
Xem thêm
3004
Lượt dự thi
 • 1 208 lượt thi tại UBND xã Phong Phú
 • 2 145 lượt thi tại Các trường Mầm non
 • 3 109 lượt thi tại UBND xã Vĩnh Lộc A
 • 4 108 lượt thi tại UBND xã Bình Chánh
 • 5 97 lượt thi tại UBND xã Tân Kiên
Xem thêm
29537