banner
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Bình Chánh (Đợt 2)
bắt đầu

08h00

25/07/2022

kết thúc

11h00

31/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2635
Lượt đăng kí
 • 1 166 thí sinh tại UBND xã Phong Phú
 • 2 137 thí sinh tại Các trường Mầm non
 • 3 101 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Lộc A
 • 4 101 thí sinh tại UBND xã Bình Chánh
 • 5 88 thí sinh tại UBND xã Bình Hưng
Xem thêm
3004
Lượt dự thi
 • 1 208 lượt thi tại UBND xã Phong Phú
 • 2 145 lượt thi tại Các trường Mầm non
 • 3 109 lượt thi tại UBND xã Vĩnh Lộc A
 • 4 108 lượt thi tại UBND xã Bình Chánh
 • 5 97 lượt thi tại UBND xã Tân Kiên
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Ngọc Hương
 • 2Phước huỳnh
 • 3Lê Minh Tâm
 • 4Nguyễn Kế Nghiệp
 • 5Hong Hanh
29537