My Aloha
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Tuần 8
bắt đầu

09h00

02/05/2021

kết thúc

23h00

09/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

295 thí sinh đăng ký
 • 1
  97 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Trà Vong
 • 2
  85 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Phú
 • 3
  23 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thị trấn Tân Biên
 • 4
  22 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Bình
 • 5
  16 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Bình
 • 6
  13 thí sinh tại Chi đoàn khối Nhà nước 2
 • 7
  10 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án - Viện kiểm sát
 • 8
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng - Đoàn thể
 • 9
  6 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Tây
 • 10
  3 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 11
  3 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Lập
 • 12
  3 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Hòa Hiệp
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khối Nhà nước 1
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn Vườn Quốc gia
 • 16
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Mỏ Công
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thanh Bắc
 • Xem thêm
608 thí sinh đã thi
 • 1
  202 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Trà Vong
 • 2
  116 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Phú
 • 3
  99 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Bình
 • 4
  77 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Bình
 • 5
  37 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thị trấn Tân Biên
 • 6
  15 thí sinh tại Chi đoàn khối Nhà nước 2
 • 7
  13 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án - Viện kiểm sát
 • 8
  10 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 9
  9 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Tây
 • 10
  9 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng - Đoàn thể
 • 11
  6 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Lập
 • 12
  4 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Hòa Hiệp
 • 13
  3 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thanh Bắc
 • 14
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khối Nhà nước 1
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn Vườn Quốc gia
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Mỏ Công
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
295

Lượt đăng ký

608

Lượt thi

Đăng ký nhanh: