My Aloha
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân-Tuần 4
bắt đầu

09h00

05/04/2021

kết thúc

23h00

11/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

218 thí sinh đăng ký
 • 1
  55 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Trà Vong
 • 2
  32 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh
 • 3
  27 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Tây
 • 4
  18 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thị trấn Tân Biên
 • 5
  14 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Mỏ Công
 • 6
  14 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thanh Bắc
 • 7
  13 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Phú
 • 8
  11 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Bình
 • 9
  10 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 10
  6 thí sinh tại Chi đoàn Khối Nhà nước 1
 • 11
  5 thí sinh tại Chi đoàn Vườn Quốc gia
 • 12
  4 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng - Đoàn thể
 • 13
  4 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Phong
 • 14
  2 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Lập
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn khối Nhà nước 2
 • 16
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Hòa Hiệp
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Bình
 • Xem thêm
452 thí sinh đã thi
 • 1
  173 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Trà Vong
 • 2
  48 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Tây
 • 3
  39 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh
 • 4
  36 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thị trấn Tân Biên
 • 5
  29 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Mỏ Công
 • 6
  28 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
 • 7
  26 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thanh Bắc
 • 8
  21 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Phú
 • 9
  16 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Thạnh Bình
 • 10
  10 thí sinh tại Chi đoàn Khối Nhà nước 1
 • 11
  9 thí sinh tại Chi đoàn Vườn Quốc gia
 • 12
  4 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Lập
 • 13
  4 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Phong
 • 14
  4 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng - Đoàn thể
 • 15
  3 thí sinh tại Chi đoàn khối Nhà nước 2
 • 16
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Hòa Hiệp
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên xã Tân Bình
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
218

Lượt đăng ký

452

Lượt thi

Đăng ký nhanh: