My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
+ Đợt 1 (15/6/2020 - 25/6/2020) + Đợt 2 (29/6/2020 - 09/7/2020)
bắt đầu

07h00

29/06/2020

kết thúc

17h00

09/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6,236 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,439 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 2
  1,325 thí sinh tại Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Yến Sào
 • 3
  598 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa
 • 4
  445 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa
 • 5
  298 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
 • 6
  291 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Cam Ranh
 • 7
  278 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh
 • 8
  254 thí sinh tại Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • 9
  224 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm
 • 10
  223 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh
 • 11
  179 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang
 • 12
  165 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Khánh Sơn
 • 13
  146 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh
 • 14
  124 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa
 • 15
  114 thí sinh tại Công đoàn các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa
 • 16
  79 thí sinh tại Người lao động thuộc các đơn vị khác trong tỉnh
 • 17
  17 thí sinh tại Công đoàn ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa
 • 18
  10 thí sinh tại Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Champa
 • 19
  8 thí sinh tại Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
 • 20
  5 thí sinh tại Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
 • Xem thêm
12,227 thí sinh đã thi
 • 1
  2,929 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 2
  2,506 thí sinh tại Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Yến Sào
 • 3
  1,073 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa
 • 4
  885 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa
 • 5
  707 thí sinh tại Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • 6
  663 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
 • 7
  553 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh
 • 8
  546 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Cam Ranh
 • 9
  393 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh
 • 10
  393 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm
 • 11
  327 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang
 • 12
  286 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Khánh Sơn
 • 13
  251 thí sinh tại Công đoàn các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa
 • 14
  225 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh
 • 15
  219 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa
 • 16
  144 thí sinh tại Người lao động thuộc các đơn vị khác trong tỉnh
 • 17
  41 thí sinh tại Công đoàn ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa
 • 18
  28 thí sinh tại Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Champa
 • 19
  13 thí sinh tại Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
 • 20
  12 thí sinh tại Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
 • Xem thêm
 • 1
  Phan Thị Lan Phương
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 2
  Nguyễn Thắng Nhật Tân
  Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Yến Sào
 • 3
  Đào Thị Thanh Hiên
  Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • 4
  Lý Thị Ngọc Bích
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 5
  Nguyễn trung kiên
  Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • 6
  Trần Nhật Huy
  Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • 7
  Trần Thị Tin
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 8
  Trần Quốc Tuấn
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 9
  Trương Văn Thuất NPC
  Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Yến Sào
 • 10
  Đặng Thị Phương Thảo
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 11
  Trần Văn Toàn
  Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Vinpearl
 • 12
  Phạm Thị Thảo Trang
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 13
  Nguyễn Văn Như
  Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Yến Sào
 • 14
  Nguyễn Khắc Hoan
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 15
  Đào Thị Thanh Hiên
  Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • 16
  Phù tường thanh
  Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • 17
  Nguyễn Thị Thanh Trà
  Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Vịnh Kim Cương
 • 18
  Trần Thị Phương
  Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
 • 19
  Trần Văn Toàn
  Nhóm Công đoàn cơ sở trực thuộc - Yến Sào
 • 20
  XUAN HOAI
  Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt
 • Xem thêm
thống kê
6,236

Lượt đăng ký

12,227

Lượt thi

Đăng ký nhanh: