My Aloha
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và phòng chống dịch bệnh Covid-19
bắt đầu

08h00

04/04/2020

kết thúc

23h55

10/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,661 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,046 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Linh
 • 2
  623 thí sinh tại Thành đoàn Phan Thiết
 • 3
  436 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 4
  379 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 5
  338 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Qúy
 • 6
  264 thí sinh tại Đoàn Công an tỉnh
 • 7
  262 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 8
  261 thí sinh tại Huyện đoàn Tánh Linh
 • 9
  248 thí sinh tại Thị đoàn La Gi
 • 10
  228 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 11
  127 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Tân
 • 12
  103 thí sinh tại Đoàn Biên phòng tỉnh
 • 13
  92 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Bình
 • 14
  88 thí sinh tại Huyện đoàn Tuy Phong
 • 15
  65 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng y tế Bình Thuận
 • 16
  61 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Nam
 • 17
  26 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Phan Thiết
 • 18
  14 thí sinh tại Đoàn Quân sự tỉnh
 • Xem thêm
9,356 thí sinh đã thi
 • 1
  1,607 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Linh
 • 2
  1,178 thí sinh tại Thành đoàn Phan Thiết
 • 3
  1,138 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 4
  739 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 5
  673 thí sinh tại Thị đoàn La Gi
 • 6
  634 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 7
  593 thí sinh tại Đoàn Công an tỉnh
 • 8
  567 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 9
  507 thí sinh tại Huyện đoàn Tánh Linh
 • 10
  496 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Qúy
 • 11
  254 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Tân
 • 12
  240 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Bình
 • 13
  233 thí sinh tại Đoàn Biên phòng tỉnh
 • 14
  198 thí sinh tại Huyện đoàn Tuy Phong
 • 15
  128 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Nam
 • 16
  98 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng y tế Bình Thuận
 • 17
  51 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Phan Thiết
 • 18
  22 thí sinh tại Đoàn Quân sự tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 2
  Dương Thị Anh Thư
  Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 3
  Cường Nv
  Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 4
  Hưng Nguyễn
  Đoàn Công an tỉnh
 • 5
  Trần thị bích Trầm
  Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 6
  Nguyễn Mạnh Linh
  Đoàn Biên phòng tỉnh
 • 7
  Kiều Oanh
  Thị đoàn La Gi
 • 8
  Nguyễn Võ Hoàng Vũ
  Đoàn Công an tỉnh
 • 9
  Đặng Lê Như Xuyến
  Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 10
  Thu Hà
  Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 11
  Hiển Trần
  Đoàn Công an tỉnh
 • 12
  Ha Hieu
  Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 13
  Phạm Phước Bình
  Huyện đoàn Đức Linh
 • 14
  Hùng Phạm
  Đoàn Công an tỉnh
 • 15
  Huỳnh Thị Diệu Nh
  Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 16
  Maihuong
  Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 17
  Tuyền Nguyễn
  Thị đoàn La Gi
 • 18
  Phạm Thanh Huệ
  Huyện đoàn Đức Linh
 • 19
  Binh Phuong Nt
  Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 20
  Pé Kem
  Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ tư, 18/03/2020

Thể lệ Cuộc thi

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
4,661

Lượt đăng ký

9,356

Lượt thi

Đăng ký nhanh: