My Aloha
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và phòng chống dịch bệnh Covid-19
bắt đầu

08h30

18/05/2020

kết thúc

23h55

24/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6,455 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,197 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Linh
 • 2
  706 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 3
  677 thí sinh tại Thành đoàn Phan Thiết
 • 4
  509 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 5
  471 thí sinh tại Huyện đoàn Tánh Linh
 • 6
  408 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 7
  368 thí sinh tại Thị đoàn La Gi
 • 8
  343 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Qúy
 • 9
  343 thí sinh tại Huyện đoàn Tuy Phong
 • 10
  318 thí sinh tại Đoàn Công an tỉnh
 • 11
  300 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 12
  242 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Bình
 • 13
  157 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng y tế Bình Thuận
 • 14
  150 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Tân
 • 15
  139 thí sinh tại Đoàn Biên phòng tỉnh
 • 16
  71 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Nam
 • 17
  38 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Phan Thiết
 • 18
  18 thí sinh tại Đoàn Quân sự tỉnh
 • Xem thêm
19,664 thí sinh đã thi
 • 1
  3,011 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 2
  2,132 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Linh
 • 3
  1,768 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
 • 4
  1,673 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc
 • 5
  1,662 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
 • 6
  1,606 thí sinh tại Thành đoàn Phan Thiết
 • 7
  1,512 thí sinh tại Thị đoàn La Gi
 • 8
  1,281 thí sinh tại Huyện đoàn Tánh Linh
 • 9
  1,026 thí sinh tại Đoàn Công an tỉnh
 • 10
  984 thí sinh tại Huyện đoàn Tuy Phong
 • 11
  742 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng y tế Bình Thuận
 • 12
  712 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Bình
 • 13
  501 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Qúy
 • 14
  421 thí sinh tại Đoàn Biên phòng tỉnh
 • 15
  336 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Tân
 • 16
  177 thí sinh tại Huyện đoàn Hàm Thuận Nam
 • 17
  93 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Phan Thiết
 • 18
  27 thí sinh tại Đoàn Quân sự tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ tư, 18/03/2020

Thể lệ Cuộc thi

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
6,455

Lượt đăng ký

19,664

Lượt thi

Đăng ký nhanh: