banner
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định Luật giáo dục đại học về tự chủ đại học”
bắt đầu

09h00

09/11/2021

kết thúc

17h00

14/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

60
Lượt đăng kí
 • Chưa phân nhóm để thống kê
60
Lượt dự thi
 • Chưa phân nhóm để thống kê
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Phước Hiếu
 • 2Sử Lâm Kim Long
 • 3Phạm Bá Toàn
 • 4Nguyễn Khánh Vy
 • 5Phạm Duy Khương
 • 6Bùi Thị Lan
 • 7Nguyễn Ngọc Bảo Nhi - IVE
 • 8Bùi Thị Kiều Phương
 • 9Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
 • 10Vũ Quế Anh
Xem thêm