My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN: TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021.
TUẦN THI THỨ BA: TỪ NGÀY 19/7 ĐẾN 25/7/2021
bắt đầu

06h00

19/07/2021

kết thúc

06h00

25/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

394 lượt đăng ký
 • 1
  85 thí sinh tại Thanh Chiếm
 • 2
  79 thí sinh tại Trảng Sỏi
 • 3
  53 thí sinh tại Hậu Xá
 • 4
  50 thí sinh tại Mẫu Giáo
 • 5
  29 thí sinh tại Chu Văn An
 • 6
  23 thí sinh tại An Bang
 • 7
  23 thí sinh tại Bùi Chát
 • 8
  19 thí sinh tại Bàu Súng
 • 9
  6 thí sinh tại LL Dân quân
 • 10
  5 thí sinh tại Trạm Y tế
 • 11
  5 thí sinh tại Công An
 • 12
  1 thí sinh tại Nam Diêu
 • Xem thêm
294 lượt dự thi
 • 1
  104 thí sinh tại Trảng Sỏi
 • 2
  68 thí sinh tại Thanh Chiếm
 • 3
  57 thí sinh tại Hậu Xá
 • 4
  21 thí sinh tại An Bang
 • 5
  19 thí sinh tại Bàu Súng
 • 6
  16 thí sinh tại Mẫu Giáo
 • 7
  4 thí sinh tại Trạm Y tế
 • 8
  3 thí sinh tại Chu Văn An
 • 9
  2 thí sinh tại LL Dân quân
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
394

Lượt đăng ký

294

Lượt thi

Đăng ký nhanh: