My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN " TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 2021"
Diễn ra trong 4 tuần từ ngày 05/7 đến 01/8 dành cho Đoàn viên Công đoàn Phường Thanh Hà
bắt đầu

14h00

19/07/2021

kết thúc

14h00

25/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

59 lượt đăng ký
 • 1
  29 thí sinh tại Khối Nhà Nước
 • 2
  22 thí sinh tại Khối MT- Các đoàn thể
 • 3
  8 thí sinh tại Khối Đảng
36 lượt dự thi
 • 1
  17 thí sinh tại Khối MT- Các đoàn thể
 • 2
  16 thí sinh tại Khối Nhà Nước
 • 3
  3 thí sinh tại Khối Đảng
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
59

Lượt đăng ký

36

Lượt thi

Đăng ký nhanh: