My Aloha
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024
bắt đầu

00h00

02/10/2020

kết thúc

00h00

12/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

249 thí sinh đăng ký
 • 1
  141 thí sinh tại THPT Vĩnh THạnh
 • 2
  26 thí sinh tại Xã Vĩnh Quang
 • 3
  21 thí sinh tại PTDTNT THCS & THPT Vĩnh Thạnh
 • 4
  11 thí sinh tại Xã Vĩnh Thuận
 • 5
  9 thí sinh tại Xã Vĩnh Hiệp
 • 6
  9 thí sinh tại Thị trấn Vĩnh Thạnh
 • 7
  8 thí sinh tại Xã Vĩnh Thịnh
 • 8
  5 thí sinh tại Khối Kinh tế
 • 9
  4 thí sinh tại Dân chính Đảng
 • 10
  4 thí sinh tại Xã Vĩnh Hảo
 • 11
  3 thí sinh tại Xã Vĩnh Hòa
 • 12
  2 thí sinh tại Huyện đội
 • 13
  2 thí sinh tại Công an huyện
 • 14
  2 thí sinh tại Trung tâm Y tế
 • 15
  1 thí sinh tại Xã Vĩnh Sơn
 • 16
  1 thí sinh tại Ban Quản lý rừng phòng hộ
 • Xem thêm
240 thí sinh đã thi
 • 1
  140 thí sinh tại THPT Vĩnh THạnh
 • 2
  24 thí sinh tại Xã Vĩnh Quang
 • 3
  20 thí sinh tại PTDTNT THCS & THPT Vĩnh Thạnh
 • 4
  11 thí sinh tại Xã Vĩnh Thuận
 • 5
  8 thí sinh tại Thị trấn Vĩnh Thạnh
 • 6
  7 thí sinh tại Xã Vĩnh Thịnh
 • 7
  7 thí sinh tại Xã Vĩnh Hiệp
 • 8
  5 thí sinh tại Khối Kinh tế
 • 9
  4 thí sinh tại Xã Vĩnh Hảo
 • 10
  3 thí sinh tại Dân chính Đảng
 • 11
  3 thí sinh tại Xã Vĩnh Hòa
 • 12
  2 thí sinh tại Công an huyện
 • 13
  2 thí sinh tại Trung tâm Y tế
 • 14
  2 thí sinh tại Huyện đội
 • 15
  1 thí sinh tại Ban Quản lý rừng phòng hộ
 • 16
  1 thí sinh tại Xã Vĩnh Sơn
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
249

Lượt đăng ký

240

Lượt thi

Đăng ký nhanh: