banner
bắt đầu

08h00

24/08/2021

kết thúc

23h00

05/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

27550
Lượt đăng kí
 • 1 10,684 thí sinh tại Thành đoàn Hưng Yên
 • 2 5,601 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
 • 3 2,166 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Lâm
 • 4 1,741 thí sinh tại Huyện đoàn Tiên Lữ
 • 5 1,720 thí sinh tại Huyện đoàn Ân Thi
 • 6 1,421 thí sinh tại Huyện đoàn Kim Động
 • 7 1,187 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Mỹ
 • 8 1,035 thí sinh tại Thị đoàn Mỹ Hào
 • 9 905 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Giang
 • 10 813 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Cừ
 • 11 319 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
Xem thêm
59093
Lượt dự thi
 • 1 22,956 thí sinh tại Thành đoàn Hưng Yên
 • 2 10,949 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
 • 3 4,777 thí sinh tại Huyện đoàn Tiên Lữ
 • 4 4,558 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Lâm
 • 5 4,505 thí sinh tại Huyện đoàn Ân Thi
 • 6 2,955 thí sinh tại Huyện đoàn Kim Động
 • 7 2,310 thí sinh tại Huyện đoàn Yên Mỹ
 • 8 2,030 thí sinh tại Thị đoàn Mỹ Hào
 • 9 1,938 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Cừ
 • 10 1,595 thí sinh tại Huyện đoàn Văn Giang
 • 11 520 thí sinh tại Huyện đoàn Khoái Châu
Xem thêm