banner
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020
bắt đầu

00h00

12/07/2021

kết thúc

00h00

01/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

16
Lượt đăng kí
 • 1 4 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Mỹ Bình
 • 2 4 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân xã Tam Hiệp
 • 3 3 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vĩnh Đại
 • 4 3 thí sinh tại Chi Đoàn trường TH Lê Thị Hồng Gấm
 • 5 1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Phái Nhơn
 • 6 1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Nam Sơn
 • 7 1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vân Thạch
Xem thêm
23
Lượt dự thi
 • 1 6 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Mỹ Bình
 • 2 4 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vĩnh Đại
 • 3 4 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân xã Tam Hiệp
 • 4 4 thí sinh tại Chi Đoàn trường TH Lê Thị Hồng Gấm
 • 5 2 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Nam Sơn
 • 6 2 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Phái Nhơn
 • 7 1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vân Thạch
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Phạm Tấn Chung
 • 2An Robin
 • 3Phan Văn Nhâm
 • 4Lê Thị Thủy
 • 5Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
 • 6Trần Đức sinh
 • 7Thêm Nguyễn
 • 8Nguyễn Thị Như Ý
 • 9Viet Khanh
 • 10Châu Ngọc Vinh
Xem thêm
11801