My Aloha
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020 do Đoàn xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tổ chức
bắt đầu

00h00

12/07/2021

kết thúc

00h00

01/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

15 lượt đăng ký
 • 1
  4 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Mỹ Bình
 • 2
  3 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân xã Tam Hiệp
 • 3
  3 thí sinh tại Chi Đoàn trường TH Lê Thị Hồng Gấm
 • 4
  3 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vĩnh Đại
 • 5
  1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Nam Sơn
 • 6
  1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Phái Nhơn
 • Xem thêm
22 lượt dự thi
 • 1
  6 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Mỹ Bình
 • 2
  4 thí sinh tại Chi Đoàn trường TH Lê Thị Hồng Gấm
 • 3
  4 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vĩnh Đại
 • 4
  3 thí sinh tại Chi Đoàn Dân quân xã Tam Hiệp
 • 5
  2 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Phái Nhơn
 • 6
  2 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Nam Sơn
 • 7
  1 thí sinh tại Chi Đoàn thôn Vân Thạch
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 09/07/2021

Luật Thanh niên 2020


Tin tức

thống kê
15

Lượt đăng ký

22

Lượt thi

Đăng ký nhanh: