banner
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"
bắt đầu

08h00

10/04/2022

kết thúc

17h00

30/04/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4989
Lượt đăng kí
 • 1 427 thí sinh tại Trường THCS Cửa Tùng
 • 2 421 thí sinh tại Trường TH&THCS Vĩnh Chấp
 • 3 297 thí sinh tại Trường THCS Chu Văn An
 • 4 273 thí sinh tại TT GDNN&GDTX
 • 5 207 thí sinh tại Xã Vĩnh Chấp
 • 6 189 thí sinh tại TT Hồ Xá
 • 7 186 thí sinh tại TT Cửa Tùng
 • 8 157 thí sinh tại Trường THCS Lê Quý Đôn
 • 9 157 thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Trãi
 • 10 135 thí sinh tại Xã Kim Thạch
Xem thêm
4995
Lượt dự thi
 • 1 427 thí sinh tại Trường THCS Cửa Tùng
 • 2 421 thí sinh tại Trường TH&THCS Vĩnh Chấp
 • 3 297 thí sinh tại Trường THCS Chu Văn An
 • 4 273 thí sinh tại TT GDNN&GDTX
 • 5 208 thí sinh tại Xã Vĩnh Chấp
 • 6 189 thí sinh tại TT Hồ Xá
 • 7 186 thí sinh tại TT Cửa Tùng
 • 8 157 thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Trãi
 • 9 157 thí sinh tại Trường THCS Lê Quý Đôn
 • 10 135 thí sinh tại Xã Kim Thạch
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Ngô Văn Lãm
 • 2Trần Quốc Huy
 • 3Phan Yến Nhi
 • 4Ngô Văn Lãm
 • 5Ngô Văn Lãm
 • 6Ngô Văn Lãm
 • 7Lê Nhật Anh
 • 8Ngô Văn Lãm
 • 9Lê Thị Kiều Ngân
 • 10Lê Thị Kiều Ngân
Xem thêm
26790