banner
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"
bắt đầu

08h00

10/04/2022

kết thúc

17h00

30/04/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4988
Lượt đăng kí
  • 1 427 thí sinh tại Trường THCS Cửa Tùng
  • 2 421 thí sinh tại Trường TH&THCS Vĩnh Chấp
  • 3 297 thí sinh tại Trường THCS Chu Văn An
  • 4 273 thí sinh tại TT GDNN&GDTX
  • 5 207 thí sinh tại Xã Vĩnh Chấp
Xem thêm
26790