My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY"
Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.
bắt đầu

14h00

16/10/2020

kết thúc

21h00

23/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

Thứ tư, 14/10/2020

Thể lệ Cuộc thi

thống kê
55

Lượt đăng ký

85

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi