My Aloha
Cuộc thi Trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em qua môi trường mạng"
Cuộc thi dành cho học sinh trường THCS Nguyễn Thị Định Trả lời đủ câu hỏi theo yêu cầu thì mới được BTC xét giải.
bắt đầu

07h00

23/01/2021

kết thúc

23h55

30/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

370 thí sinh đăng ký
366 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
370

Lượt đăng ký

366

Lượt thi

Đăng ký nhanh: