My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC, KĨ NĂNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2020
Nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người dân trên địa bàn huyện về kiến thức PCCC & CNCH năm 2020
bắt đầu

13h00

15/10/2020

kết thúc

08h00

22/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,476 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
5,562 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,476

Lượt đăng ký

5,562

Lượt thi

Đăng ký nhanh: