banner
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 2022
bắt đầu

08h00

31/10/2022

kết thúc

22h00

06/11/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

664
Lượt đăng kí
 • 1 331 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 2 143 thí sinh tại UBND Phường 2
 • 3 135 thí sinh tại Phòng Giáo dục - Đào tạo
 • 4 27 thí sinh tại UBND Phường 1
 • 5 27 thí sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX
Xem thêm
4491
Lượt dự thi
 • 1 2,708 lượt thi tại Đơn vị khác...
 • 2 515 lượt thi tại UBND Phường 2
 • 3 337 lượt thi tại Phòng Giáo dục - Đào tạo
 • 4 291 lượt thi tại Ban QLDA ĐTXD& PTQĐ
 • 5 143 lượt thi tại Phòng Tư pháp
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Phạm Thị Diệu
 • 2Hồ Thị Thảo Yên
 • 3Nguyễn Hoàng Sơn Trang
 • 4Nguyễn Thị Quỳnh Thương
 • 5Nguyễn Nhị An
31001