My Aloha
Cuộc thi trực tuyến "Theo dấu Chân Bác" năm 2019
Thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
bắt đầu

07h00

19/05/2019

kết thúc

23h55

31/05/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

285 thí sinh đăng ký
 • 1
  101 thí sinh tại Đoàn TN Công an tỉnh
 • 2
  62 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Phước
 • 3
  47 thí sinh tại Tự do
 • 4
  21 thí sinh tại cơ quan Tỉnh Đoàn
 • 5
  19 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan - Doanh nghiệp
 • 6
  10 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Sơn
 • 7
  9 thí sinh tại Thành Đoàn Phan Rang - Tháp Chàm
 • 8
  4 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Hải
 • 9
  3 thí sinh tại Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận
 • 10
  2 thí sinh tại Huyện Đoàn Bác Ái
 • 11
  2 thí sinh tại Huyện Đoàn Thuận Bắc
 • Xem thêm
548 thí sinh đã thi
 • 1
  184 thí sinh tại Đoàn TN Công an tỉnh
 • 2
  133 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Phước
 • 3
  81 thí sinh tại Tự do
 • 4
  59 thí sinh tại cơ quan Tỉnh Đoàn
 • 5
  30 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan - Doanh nghiệp
 • 6
  21 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Sơn
 • 7
  17 thí sinh tại Thành Đoàn Phan Rang - Tháp Chàm
 • 8
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận
 • 9
  4 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Hải
 • 10
  3 thí sinh tại Huyện Đoàn Bác Ái
 • 11
  1 thí sinh tại Huyện Đoàn Thuận Bắc
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 06/05/2019

Hướng dẫn thi trực tuyến

Đơn vị tài trợ
thống kê
285

Lượt đăng ký

548

Lượt thi

Đăng ký nhanh: