My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  18 thí sinh tại Tự do
 • 2
  12 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan - Doanh nghiệp
 • 3
  11 thí sinh tại cơ quan Tỉnh Đoàn
 • 4
  10 thí sinh tại Đoàn TN Công an tỉnh
 • 5
  4 thí sinh tại Thành Đoàn Phan Rang - Tháp Chàm
 • 6
  2 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Sơn
 • 7
  2 thí sinh tại Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận
 • 8
  1 thí sinh tại Huyện Đoàn Bác Ái
 • 9
  1 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Phước
 • 10
  1 thí sinh tại Huyện Đoàn Thuận Bắc
 • 11
  1 thí sinh tại Huyện Đoàn Ninh Hải
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  32 lượt thi tại cơ quan Tỉnh Đoàn
 • 2
  21 lượt thi tại Đoàn khối các cơ quan - Doanh nghiệp
 • 3
  18 lượt thi tại Tự do
 • 4
  11 lượt thi tại Đoàn TN Công an tỉnh
 • 5
  2 lượt thi tại Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận
 • 6
  2 lượt thi tại Thành Đoàn Phan Rang - Tháp Chàm
 • 7
  1 lượt thi tại Huyện Đoàn Ninh Sơn
 • 8
  1 lượt thi tại Huyện Đoàn Ninh Phước
 • 9
  1 lượt thi tại Huyện Đoàn Thuận Bắc
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 68
  Tổng lượt đăng ký
 • 99
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Ninh Thuận

Địa chỉ: 02593822664
Tel: 02593822664
Email: banthanhnientdnt@gmail.com

Đăng ký nhanh: