banner
bắt đầu

08h30

06/11/2020

kết thúc

10h00

06/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28242
Lượt đăng kí
 • 1 3,825 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 2 3,162 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 3 3,111 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 4 2,237 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 5 1,955 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 6 1,772 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 7 1,765 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 8 1,677 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 9 1,633 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 10 1,501 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 11 1,307 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 12 1,180 thí sinh tại Khác
 • 13 1,082 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 14 942 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 15 890 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 16 95 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17 56 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 18 52 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
Xem thêm
42619
Lượt dự thi
 • 1 6,525 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 2 5,194 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 3 3,931 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 4 3,380 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 5 3,321 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 6 2,682 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 7 2,590 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 8 2,583 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 9 2,495 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 10 2,178 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 11 1,882 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 12 1,807 thí sinh tại Khác
 • 13 1,327 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 14 1,235 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 15 1,225 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 16 125 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17 75 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 18 64 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Phạm Như Ngọc
 • 2Nguyễn Thị Liền
 • 3Nguyễn Lê Trung Hiếu
 • 4Lê Quang Lực
 • 5Dương Quốc Hiệp
 • 6Nguyễn Ngọc Bảo An
 • 7Trần Thị Trúc Phương
 • 8Võ Ngọc Bích
 • 9Đặng Hồng Thắm
 • 10Trần Thị Bảo Anh
 • 11Nguyễn Lê Trung Nghĩa
 • 12Huỳnh văn an
 • 13Nguyễn Hình Minh Tâm
 • 14Dương Tuấn Cường
 • 15Lê Hoa Kỳ
 • 16Nguyễn Lê Thu Ngân
 • 17Bùi Phan Minh Trí
 • 18Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
 • 19Nguyễn Vân Anh
 • 20Ngô Thị Xuân Hoa
 • 21NGUYỄN VĂN HOÀNG ĐẶNG
 • 22Cao Thị Ngọc Giàu
 • 23Nguyễn Văn Ngọc Hãi
 • 24Nguyễn Văn Hoàng Đặng
 • 25Lê Huyền Trân
 • 26TRẦN PHƯỚC HOÀ
 • 27Trần Thị Kim Ngân
 • 28PHAN VĂN NHUẬN
 • 29Nguyễn Minh Tân
 • 30PHAN VĂN NHUẬN
 • 31Trần Thanh Nam
 • 32HUỲNH THỊ THÚY OANH
 • 33Lê Hữu Phúc
 • 34PHẠM THỊ KIM THOA
 • 35NGÔ ANH TUẤN
 • 36VÕ VĂN TUẤN KIỆT
 • 37Lê Pham
 • 38Nguyễn Hoàng Đầy
 • 39Phạm Văn Lộc
 • 40Dương Ngọc
 • 41Lê Thị Ngọc Trầm
 • 42NGUYỄN VĂN MAI CƠ OWEN
 • 43NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN
 • 44Nguyễn Hoàng Nam
 • 45NGUYỄN THỊ HỒNG NI
 • 46Phạm Lê
 • 47Trường Giang
 • 48Lê Văn Lắm
 • 49NGUYỄN LÊ CHÍ VĨ
 • 50PHẠM THỊ HẰNG
Xem thêm