My Aloha
Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020
Vòng thi tuần sẽ diễn ra từ ngày 5/10/2020 đến ngày 22/10/2020
bắt đầu

09h00

19/10/2020

kết thúc

17h00

22/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28,233 thí sinh đăng ký
 • 1
  3,774 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 2
  3,155 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 3
  3,104 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 4
  2,243 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 5
  1,951 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  1,781 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 7
  1,764 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 8
  1,672 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 9
  1,620 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 10
  1,489 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 11
  1,308 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 12
  1,257 thí sinh tại Khác
 • 13
  1,077 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 14
  939 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 15
  900 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 16
  97 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  56 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 18
  46 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • Xem thêm
42,576 thí sinh đã thi
 • 1
  6,517 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 2
  5,189 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 3
  3,927 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 4
  3,376 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 5
  3,318 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  2,679 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 7
  2,588 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 8
  2,580 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 9
  2,492 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 10
  2,176 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 11
  1,880 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 12
  1,807 thí sinh tại Khác
 • 13
  1,327 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 14
  1,235 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 15
  1,224 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 16
  124 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  74 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 18
  63 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
28,233

Lượt đăng ký

42,576

Lượt thi

Đăng ký nhanh: