My Aloha
Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020
VÒNG THI CHUNG KẾT
bắt đầu

08h30

06/11/2020

kết thúc

10h00

06/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28,242 lượt đăng ký
 • 1
  3,825 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 2
  3,162 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 3
  3,111 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 4
  2,237 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 5
  1,955 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 6
  1,772 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 7
  1,765 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 8
  1,677 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 9
  1,633 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 10
  1,501 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 11
  1,307 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 12
  1,180 thí sinh tại Khác
 • 13
  1,082 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 14
  941 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 15
  891 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 16
  95 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  56 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 18
  52 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • Xem thêm
42,619 lượt dự thi
 • 1
  6,525 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 2
  5,194 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 3
  3,931 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 4
  3,380 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 5
  3,321 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 6
  2,682 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 7
  2,590 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 8
  2,583 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 9
  2,495 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 10
  2,178 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 11
  1,882 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 12
  1,807 thí sinh tại Khác
 • 13
  1,327 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 14
  1,235 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 15
  1,225 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 16
  125 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  75 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 18
  64 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


thống kê
28,242

Lượt đăng ký

42,619

Lượt thi

Đăng ký nhanh: