My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  45 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Võ Trường Toản
 • 2
  34 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Dĩ An C
 • 3
  23 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Lê Quý Đôn
 • 4
  20 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Thắng Lợi 1
 • 5
  19 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Thắng Lợi 2
 • 6
  15 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Nhị Đồng
 • 7
  15 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Lý Thường Kiệt
 • 8
  14 thí sinh tại Khác
 • 9
  14 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Võ Thị Sáu
 • 10
  14 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Hoa Hồng 1
 • 11
  13 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Thống Nhất 2
 • 12
  7 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Nhị Đồng 1
 • 13
  7 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Bình Minh 2
 • 14
  7 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Thống Nhất 1
 • 15
  5 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Dĩ An
 • 16
  5 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Nhị Đồng 2
 • 17
  3 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn khu phố Đông Tân
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Dĩ An B
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Dĩ An
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  45 lượt thi tại Chi đoàn trường THCS Võ Trường Toản
 • 2
  33 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Dĩ An C
 • 3
  23 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Lê Quý Đôn
 • 4
  20 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Thắng Lợi 1
 • 5
  16 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Thắng Lợi 2
 • 6
  15 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Nhị Đồng
 • 7
  14 lượt thi tại Chi đoàn trường MN Võ Thị Sáu
 • 8
  14 lượt thi tại Chi đoàn trường MN Hoa Hồng 1
 • 9
  14 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Lý Thường Kiệt
 • 10
  13 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Thống Nhất 2
 • 11
  9 lượt thi tại Khác
 • 12
  7 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Nhị Đồng 1
 • 13
  7 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Thống Nhất 1
 • 14
  5 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Bình Minh 2
 • 15
  5 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Nhị Đồng 2
 • 16
  4 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Dĩ An
 • 17
  2 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan
 • 18
  2 lượt thi tại Chi đoàn khu phố Đông Tân
 • 19
  1 lượt thi tại Chi đoàn trường THCS Dĩ An
 • 20
  1 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Dĩ An B
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 265
  Tổng lượt đăng ký
 • 250
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đoàn Phường Dĩ An

Địa chỉ:
Tel: 0392817518
Email: doanphuongdian@gmail.com

Đăng ký nhanh: