My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  6 thí sinh tại Khác
 • 2
  5 thí sinh tại Đoàn TNCS HCM Phường
 • 3
  3 thí sinh tại Hội Cựu Chiến binh phường
 • 4
  2 thí sinh tại Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường
 • 5
  2 thí sinh tại Quân sự và công an phường
 • 6
  2 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Phường
 • 7
  1 thí sinh tại Công Đoàn Phường
 • 8
  1 thí sinh tại Trường THCS Kiến Thiết
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  15 lượt thi tại Công Đoàn Phường
 • 2
  12 lượt thi tại Đoàn TNCS HCM Phường
 • 3
  8 lượt thi tại Khác
 • 4
  3 lượt thi tại Trường THCS Kiến Thiết
 • 5
  3 lượt thi tại Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường
 • 6
  3 lượt thi tại Hội Cựu Chiến binh phường
 • 7
  2 lượt thi tại Quân sự và công an phường
 • 8
  1 lượt thi tại Mặt trận Tổ quốc Phường
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 24
  Tổng lượt đăng ký
 • 55
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trần Hoàng Anh Dũng

Địa chỉ:
Tel: 0974146649
Email: anhdung0310@yahoo.com

Đăng ký nhanh: