My Aloha
Cuộc thi trực tuyến Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2020
VÒNG THI CHUNG KẾT
bắt đầu

07h50

19/01/2021

kết thúc

09h10

19/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

18,314 thí sinh đăng ký
 • 1
  3,229 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 2
  2,212 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 3
  1,617 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 4
  1,414 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 5
  1,402 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  1,213 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  1,089 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 8
  1,020 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 9
  907 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 10
  760 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • 11
  702 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 12
  693 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 13
  674 thí sinh tại Khác
 • 14
  539 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 15
  524 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 16
  194 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 17
  109 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  16 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
36,349 thí sinh đã thi
 • 1
  9,223 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 2
  6,937 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 3
  2,945 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 4
  2,392 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 5
  1,906 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  1,831 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 7
  1,769 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 8
  1,448 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 9
  1,280 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 10
  1,263 thí sinh tại Khác
 • 11
  1,221 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • 12
  1,130 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 13
  784 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 14
  751 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 15
  631 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 16
  598 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 17
  211 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  29 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Trúc Linh
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 2
  PHẠM THỊ LỆ HUYÊN
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 3
  Trương Hoàng Phúc
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 4
  Bùi Trung Tính
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 5
  NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 6
  Nguyễn Hoàng Nam
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  ĐOÀN THỊ NỞ
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 8
  NGUYỄN LÊ DƯƠNG
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 9
  Nguyễn Vĩnh Khang
  Huyện đoàn Thanh Bình
 • 10
  NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 11
  Nguyễn Thị Hồng Mai
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 12
  Phan Minh Triết
  Huyện đoàn Tam Nông
 • 13
  Trần Thị Hiếu Kỳ
  Huyện đoàn Lấp Vò
 • 14
  Nguyễn Lê Trung Hiếu
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 15
  Nguyễn Phi Kìm
  Thành đoàn Sa Đéc
 • 16
  LÊ HỒNG TRÂN
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 17
  Huỳnh thi ngọc ý
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 18
  Nguyễn Ngọc Bảo Trân
  ĐTN Công an Tỉnh
 • 19
  Lê Nhựt Thúy An
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 20
  NGUYỄN THỊ HỒNG NI
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 11/12/2020

Thể lệ cuộc thi


thống kê
18,314

Lượt đăng ký

36,349

Lượt thi

Đăng ký nhanh: