My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1,456 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 2
  493 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 3
  318 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 4
  253 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5
  246 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 6
  214 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 7
  100 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 8
  91 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 9
  84 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 10
  82 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 11
  75 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 12
  64 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 13
  59 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 14
  44 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 15
  27 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 16
  23 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 17
  19 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 18
  17 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 19
  16 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 20
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  5,191 lượt thi tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 2
  3,082 lượt thi tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 3
  2,479 lượt thi tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 4
  1,225 lượt thi tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 5
  942 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 6
  680 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 7
  570 lượt thi tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 8
  535 lượt thi tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 9
  514 lượt thi tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 10
  508 lượt thi tại Huyện đoàn Định Quán
 • 11
  431 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 12
  211 lượt thi tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 13
  170 lượt thi tại Huyện đoàn Long Thành
 • 14
  163 lượt thi tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 15
  116 lượt thi tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 16
  49 lượt thi tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 17
  41 lượt thi tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 18
  29 lượt thi tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 19
  28 lượt thi tại Thành đoàn Long Khánh
 • 20
  13 lượt thi tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 3,703
  Tổng lượt đăng ký
 • 17,018
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ:
Tel: 0396228105
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: