My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN NHỚ VỀ BÁC LÒNG TA SÁNG HƠN
bắt đầu

19h00

19/05/2020

kết thúc

23h55

20/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

915 thí sinh đăng ký
 • 1
  264 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • 2
  154 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Kinh tế học quốc tế
 • 3
  89 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Kế Toán Kiểm Toán
 • 4
  81 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Ngân Hàng
 • 5
  81 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Quản trị kinh doanh
 • 6
  81 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Tài Chính
 • 7
  68 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Hệ thống thông tin quản lí
 • 8
  34 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Luật kinh tế
 • 9
  32 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Ngôn ngữ anh
 • 10
  31 thí sinh tại Đoàn hệ Quốc tế song bằng
 • Xem thêm
893 thí sinh đã thi
 • 1
  263 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • 2
  154 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Kinh tế học quốc tế
 • 3
  88 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Kế Toán Kiểm Toán
 • 4
  82 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Ngân Hàng
 • 5
  81 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Quản trị kinh doanh
 • 6
  79 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Tài Chính
 • 7
  68 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Hệ thống thông tin quản lí
 • 8
  32 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Ngôn ngữ anh
 • 9
  32 thí sinh tại Lớp sinh hoạt khoa Luật kinh tế
 • 10
  30 thí sinh tại Đoàn hệ Quốc tế song bằng
 • Xem thêm
 • 1
  Thái Thị Thu Hiền
  Lớp sinh hoạt khoa Kinh tế học quốc tế
 • 2
  Trần Trọng Tín
  Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • 3
  Vũ Thị Mai Diệu
  Lớp sinh hoạt khoa Hệ thống thông tin quản lí
 • 4
  Võ Thị Kim Lanh
  Lớp sinh hoạt khoa Quản trị kinh doanh
 • 5
  Võ Thùy Linh
  Lớp sinh hoạt khoa Kế Toán Kiểm Toán
 • 6
  Thanh Tiền
  Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • 7
  Nguyễn Thị Huỳnh Như
  Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • 8
  Trần Thị Quỳnh Như
  Lớp sinh hoạt khoa Kế Toán Kiểm Toán
 • 9
  Liên Phan
  Lớp sinh hoạt khoa Quản trị kinh doanh
 • 10
  Bảo Nguyễn
  Lớp sinh hoạt khoa Luật kinh tế
 • 11
  Nguyễn Thị Hồng Vân
  Lớp sinh hoạt khoa Kinh tế học quốc tế
 • 12
  Phạm Ngân
  Lớp sinh hoạt khoa Kinh tế học quốc tế
 • 13
  Đồng Thị Minh Triết
  Lớp sinh hoạt khoa Luật kinh tế
 • 14
  Nguyễn Thị Thu Vân
  Lớp sinh hoạt khoa Ngân Hàng
 • 15
  Như Tuyền
  Lớp sinh hoạt khoa Tài Chính
 • 16
  Bùi Ngọc Anh
  Lớp sinh hoạt khoa Kinh tế học quốc tế
 • 17
  Nguyễn Thị Hà Chi
  Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • 18
  Trịnh Thanh Tâm
  Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • 19
  Gia Hân
  Đoàn hệ Quốc tế song bằng
 • 20
  My Khanh Nguyen
  Lớp sinh hoạt khoa Chất Lượng Cao
 • Xem thêm
thống kê
915

Lượt đăng ký

893

Lượt thi

Đăng ký nhanh: