My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN HÀNH TRÌNH THEO NĂM THÁNG ( Dành cho học sinh khối THCS)
bắt đầu

07h00

10/06/2020

kết thúc

22h00

29/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,196 thí sinh đăng ký
 • 1
  846 thí sinh tại THCS Phước Bình
 • 2
  491 thí sinh tại THCS Hoa Lư
 • 3
  302 thí sinh tại THCS Hưng Bình
 • 4
  176 thí sinh tại THCS Trường Thạnh
 • 5
  129 thí sinh tại THCS Ngô Thời Nhiệm
 • 6
  86 thí sinh tại THCS Đặng Tấn Tài
 • 7
  50 thí sinh tại THCS Long Bình
 • 8
  50 thí sinh tại THCS Tân Phú
 • 9
  27 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản
 • 10
  21 thí sinh tại THCS Long Phước
 • 11
  11 thí sinh tại THCS Tăng Nhơn Phú B
 • 12
  4 thí sinh tại THCS Phú Hữu
 • 13
  3 thí sinh tại THCS Long Trường
 • Xem thêm
6,912 thí sinh đã thi
 • 1
  3,732 thí sinh tại THCS Hoa Lư
 • 2
  1,667 thí sinh tại THCS Phước Bình
 • 3
  422 thí sinh tại THCS Hưng Bình
 • 4
  353 thí sinh tại THCS Ngô Thời Nhiệm
 • 5
  236 thí sinh tại THCS Trường Thạnh
 • 6
  194 thí sinh tại THCS Đặng Tấn Tài
 • 7
  109 thí sinh tại THCS Long Bình
 • 8
  84 thí sinh tại THCS Tân Phú
 • 9
  43 thí sinh tại THCS Trần Quốc Toản
 • 10
  41 thí sinh tại THCS Long Phước
 • 11
  20 thí sinh tại THCS Tăng Nhơn Phú B
 • 12
  7 thí sinh tại THCS Phú Hữu
 • 13
  4 thí sinh tại THCS Long Trường
 • Xem thêm
 • 1
  Hà Linh
  THCS Tân Phú
 • 2
  Nguyễn Minh Tuấn
  THCS Hoa Lư
thống kê
2,196

Lượt đăng ký

6,912

Lượt thi

Đăng ký nhanh: