banner
Cuộc thi trực tuyến "Hành trình theo dấu chân Bác"
bắt đầu

08h00

04/01/2022

kết thúc

21h00

09/01/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

903
Lượt đăng kí
 • 1 588 thí sinh tại Khoa Kinh tế Chính trị
 • 2 157 thí sinh tại Khoa Kinh tế Phát triển
 • 3 61 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
 • 4 46 thí sinh tại Viện Quản trị Kinh doanh
 • 5 21 thí sinh tại Khoa Kế toán Kiểm toán
 • 6 18 thí sinh tại CITE
 • 7 13 thí sinh tại Khoa Tài chính Ngân hàng
Xem thêm
1120
Lượt dự thi
 • 1 720 thí sinh tại Khoa Kinh tế Chính trị
 • 2 177 thí sinh tại Khoa Kinh tế Phát triển
 • 3 89 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
 • 4 61 thí sinh tại Viện Quản trị Kinh doanh
 • 5 28 thí sinh tại Khoa Kế toán Kiểm toán
 • 6 24 thí sinh tại CITE
 • 7 21 thí sinh tại Khoa Tài chính Ngân hàng
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Huy Lê Quang
 • 2Vũ Thu Hà
 • 3Vũ Thu Hà
 • 4Đinh Đức Minh
 • 5Nguyễn Thị Hà Linh
 • 6Tăng Tuyết Liên
 • 7Nguyễn Diệu Linh
 • 8Long Ninh Hải
 • 9Phuong Anh Nguyen Thi
 • 10Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Xem thêm
23674