banner
Cuộc thi trực tuyến "Hành trình theo dấu chân Bác"
bắt đầu

08h00

04/01/2022

kết thúc

21h00

09/01/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

903
Lượt đăng kí
  • 1 588 thí sinh tại Khoa Kinh tế Chính trị
  • 2 157 thí sinh tại Khoa Kinh tế Phát triển
  • 3 61 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
  • 4 46 thí sinh tại Viện Quản trị Kinh doanh
  • 5 21 thí sinh tại Khoa Kế toán Kiểm toán
Xem thêm
23674