My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC" TUẦN 2
Cuộc thi trực tuyến "Hành trình theo chân Bác" do Đoàn Khoa Marketing tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
bắt đầu

20h00

12/06/2021

kết thúc

20h00

14/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

942 lượt đăng ký
 • 1
  192 thí sinh tại Thương Mại
 • 2
  192 thí sinh tại Marketing
 • 3
  135 thí sinh tại Quản Trị Kinh Doanh
 • 4
  117 thí sinh tại Tài Chính - Ngân Hàng
 • 5
  96 thí sinh tại Du Lịch
 • 6
  59 thí sinh tại Kế Toán - Kiểm Toán
 • 7
  46 thí sinh tại Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản
 • 8
  36 thí sinh tại Thuế - Hải Quan
 • 9
  28 thí sinh tại Ngoại Ngữ
 • 10
  28 thí sinh tại Công Nghệ Thông Tin
 • 11
  13 thí sinh tại Kinh Tế - Luật
 • Xem thêm
945 lượt dự thi
 • 1
  192 thí sinh tại Marketing
 • 2
  192 thí sinh tại Thương Mại
 • 3
  137 thí sinh tại Quản Trị Kinh Doanh
 • 4
  117 thí sinh tại Tài Chính - Ngân Hàng
 • 5
  96 thí sinh tại Du Lịch
 • 6
  60 thí sinh tại Kế Toán - Kiểm Toán
 • 7
  45 thí sinh tại Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản
 • 8
  36 thí sinh tại Thuế - Hải Quan
 • 9
  29 thí sinh tại Ngoại Ngữ
 • 10
  28 thí sinh tại Công Nghệ Thông Tin
 • 11
  13 thí sinh tại Kinh Tế - Luật
 • Xem thêm
 • 1
  Trần Gia Linh
  Thương Mại
 • 2
  Võ Diệp Minh Thư
  Thương Mại
 • 3
  Lê Đặng Hiền Tâm
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 4
  Nguyễn Đình Hồng Minh
  Thương Mại
 • 5
  Vũ Minh Quang
  Du Lịch
 • 6
  Đặng Thị Yến
  Ngoại Ngữ
 • 7
  Nguyễn Ngọc Khánh Vi
  Marketing
 • 8
  Nguyễn Việt Huỳnh Anh
  Marketing
 • 9
  Lại Thị Ngọc Quyên
  Du Lịch
 • 10
  Phạm Ái Ngọc
  Du Lịch
 • 11
  Trương Minh Huy
  Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản
 • 12
  Phan Quỳnh Nhi
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 13
  Nguyễn Hoàng Hải My
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 14
  Đinh Lê Uyên Phương
  Marketing
 • 15
  Lê Nguyễn Gia Hưng
  Du Lịch
 • 16
  Kim Phi
  Tài Chính - Ngân Hàng
 • 17
  Hồ Hoàng Oanh
  Thương Mại
 • 18
  Hồ Trương Ngọc Yến
  Du Lịch
 • 19
  Nguyễn Tấn Mẫn
  Quản Trị Kinh Doanh
 • 20
  ĐẶNG THỊ TRÚC LY
  Marketing
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
942

Lượt đăng ký

945

Lượt thi

Đăng ký nhanh: