My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC"
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
bắt đầu

00h00

08/05/2020

kết thúc

17h00

19/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,265 thí sinh đăng ký
 • 1
  837 thí sinh tại Đoàn trường THCS & THPT Phú Tân
 • 2
  522 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hòa Lạc
 • 3
  432 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh
 • 4
  132 thí sinh tại Chi đoàn Ngành 01
 • 5
  113 thí sinh tại Xã đoàn Phú Hưng
 • 6
  91 thí sinh tại Xã đoàn Tân Hòa
 • 7
  89 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Lạc
 • 8
  88 thí sinh tại Xã đoàn Phú Xuân
 • 9
  83 thí sinh tại Xã đoàn Phú Thọ
 • 10
  75 thí sinh tại Xã đoàn Hiệp Xương
 • 11
  72 thí sinh tại Xã đoàn Phú Bình
 • 12
  70 thí sinh tại Đoàn thị trấn Phú Mỹ
 • 13
  68 thí sinh tại Xã đoàn Phú An
 • 14
  66 thí sinh tại Đoàn ủy Trung tâm Y tế huyện
 • 15
  61 thí sinh tại Xã đoàn Phú Lâm
 • 16
  55 thí sinh tại Xã đoàn Tân Trung
 • 17
  55 thí sinh tại Đoàn thị trấn Chợ Vàm
 • 18
  49 thí sinh tại Xã đoàn Phú Thạnh
 • 19
  46 thí sinh tại Xã đoàn Phú Thành
 • 20
  42 thí sinh tại Chi đoàn VH-TT-ĐTT
 • Xem thêm
3,379 thí sinh đã thi
 • 1
  842 thí sinh tại Đoàn trường THCS & THPT Phú Tân
 • 2
  534 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hòa Lạc
 • 3
  428 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh
 • 4
  146 thí sinh tại Chi đoàn Ngành 01
 • 5
  123 thí sinh tại Xã đoàn Phú Hưng
 • 6
  112 thí sinh tại Xã đoàn Hòa Lạc
 • 7
  97 thí sinh tại Xã đoàn Hiệp Xương
 • 8
  91 thí sinh tại Xã đoàn Tân Hòa
 • 9
  91 thí sinh tại Xã đoàn Phú Xuân
 • 10
  91 thí sinh tại Xã đoàn Phú Thọ
 • 11
  75 thí sinh tại Xã đoàn Phú Bình
 • 12
  73 thí sinh tại Đoàn thị trấn Phú Mỹ
 • 13
  68 thí sinh tại Xã đoàn Phú An
 • 14
  65 thí sinh tại Xã đoàn Phú Lâm
 • 15
  63 thí sinh tại Đoàn ủy Trung tâm Y tế huyện
 • 16
  56 thí sinh tại Xã đoàn Tân Trung
 • 17
  55 thí sinh tại Đoàn thị trấn Chợ Vàm
 • 18
  51 thí sinh tại Đoàn ủy Công an huyện
 • 19
  47 thí sinh tại Xã đoàn Phú Thành
 • 20
  47 thí sinh tại Xã đoàn Phú Thạnh
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Phú Thiện
  Xã đoàn Phú Thành
 • 2
  Trúc Mai Nguyễn
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 3
  Thuy Dung Nguyen
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 4
  Vụ Thuong
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 5
  Đỗ Tuấn kiệt
  Xã đoàn Phú Thành
 • 6
  Nguyễn thái học
  Xã đoàn Phú Thành
 • 7
  Phước Điền Dư
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 8
  Nguyễn Thị thúy uyên
  Xã đoàn Phú Thành
 • 9
  Võ Thành nghiệm
  Xã đoàn Phú Thành
 • 10
  Nguyễn Thị Thu Hà
  Xã đoàn Phú Thành
 • 11
  Thuy trang
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 12
  Tri Tran
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 13
  Kiep Tien Sinh
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 14
  Ngọc Hân
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 15
  han ngoc
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 16
  Kim Nguyễn
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 17
  Phúc Đặng
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 18
  Trần Quốc Tuấn
  Xã đoàn Phú Thành
 • 19
  Trung Nguyen
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • 20
  Nhung Phan
  Xã đoàn Hiệp Xương
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
3,265

Lượt đăng ký

3,379

Lượt thi

Đăng ký nhanh: