banner
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "ĐỘI VIÊN PHƯỚC LONG THÔNG THÁI" NĂM HỌC 2021 - 2022
bắt đầu

10h52

07/05/2022

kết thúc

22h00

15/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3798
Lượt đăng kí
 • 1 1,076 thí sinh tại Trường THCS Long Phước
 • 2 664 thí sinh tại Trường THCS Thác Mơ
 • 3 374 thí sinh tại Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký
 • 4 360 thí sinh tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
 • 5 304 thí sinh tại Trường THCS Phước Tín
 • 6 257 thí sinh tại Trường THCS Phước Bình
 • 7 201 thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 8 183 thí sinh tại Trường Tiểu học Phước Tín A
 • 9 139 thí sinh tại Trường Tiểu học Thác Mơ
 • 10 112 thí sinh tại Trường Tiểu học Chu Văn An
Xem thêm
6634
Lượt dự thi
 • 1 1,667 thí sinh tại Trường THCS Long Phước
 • 2 1,001 thí sinh tại Trường THCS Thác Mơ
 • 3 716 thí sinh tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
 • 4 712 thí sinh tại Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký
 • 5 550 thí sinh tại Trường THCS Phước Tín
 • 6 448 thí sinh tại Trường THCS Phước Bình
 • 7 366 thí sinh tại Trường Tiểu học Phước Tín A
 • 8 311 thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • 9 253 thí sinh tại Trường Tiểu học Thác Mơ
 • 10 214 thí sinh tại Trường Tiểu học Chu Văn An
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Trần đức Minh
 • 2Mai Phương
 • 3Nguyễn Minh Hà
 • 4Thùy Anh
 • 5Nguyễn minh Hằng
 • 6Hoài Đức
 • 7Minh Hằng
 • 8Trân Trương
 • 9Nguyễn Hoàng Linh
 • 10Thươngg Hoàii
Xem thêm
27856