My Aloha
Cuộc thi trực tuyến "Đoàn viên với cải cách hành chính" năm 2020
Cuộc thi trực tuyến "Đoàn viên với cải cách hành chính" năm 2020
bắt đầu

00h00

12/11/2020

kết thúc

00h00

15/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1 thí sinh đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại Dân chính Đảng
1 thí sinh đã thi
  • 1
    1 thí sinh tại Dân chính Đảng
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: