My Aloha
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "ĐOÀN MÃI TRONG TÔI"
Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những sự kiện nổi bật, phong trào, công trình, Tấm gương của ĐTN các cấp;...
bắt đầu

08h00

01/01/2021

kết thúc

23h00

10/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

30 thí sinh đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại CHI ĐOÀN HIỀN PHƯỚC
 • 2
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 HÒA LIÊN
 • 3
  4 thí sinh tại CHI ĐOÀN CÔNG AN XÃ
 • 4
  3 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUAN NAM 3
 • 5
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN VÂN DƯƠNG 2
 • 6
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON HÒA LIÊN
 • 7
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÂN NINH
 • 8
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUAN NAM 5
 • 9
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUÂN SỰ XÃ
 • 10
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG ĐỊNH
 • 11
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN HƯỞNG PHƯỚC
 • Xem thêm
22 thí sinh đã thi
 • 1
  7 thí sinh tại CHI ĐOÀN HIỀN PHƯỚC
 • 2
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 HÒA LIÊN
 • 3
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON HÒA LIÊN
 • 4
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUAN NAM 5
 • 5
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÂN NINH
 • 6
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN HƯỞNG PHƯỚC
 • 7
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN VÂN DƯƠNG 2
 • 8
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUAN NAM 3
 • 9
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG ĐỊNH
 • Xem thêm
 • 1
  Cẩm Linh
  CHI ĐOÀN VÂN DƯƠNG 2

Tin tức

thống kê
30

Lượt đăng ký

22

Lượt thi

Đăng ký nhanh: